pokrewny


pokrewny
Pokrewna dusza zob. dusza 2.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • pokrewny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, pokrewnyni {{/stl 8}}{{stl 7}} wykazujący podobieństwo do czegoś, do kogoś; mający elementy, cechy wspólne, podobne z czymś, z kimś; zbliżony pod jakimś względem : {{/stl 7}}{{stl 10}}Pokrewne zagadnienia,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • pokrewny — pokrewnyni «podobny pod jakimś względem do kogoś, czegoś, mający wspólne lub podobne cechy z kimś, z czymś, zbliżony do kogoś, czegoś; wskazujący na wspólne pochodzenie» Pokrewne usposobienia. Pokrewne charaktery, dusze. Pokrewne nauki. Pokrewne… …   Słownik języka polskiego

  • facecja — ż I, DCMs. facecjacji; lm D. facecjacji (facecjacyj) 1. «żart, dowcip, koncept, dykteryjka» Opowiadać zabawne, pocieszne facecje. 2. lit. «krótki żartobliwo satyryczny utwór epicki, często frywolny, pokrewny anegdocie lub fraszce,… …   Słownik języka polskiego

  • forminga — ż III, CMs. formingandze; lm D. formingaing muz. «starogrecki strunowy instrument szarpany, pokrewny starożytnej lirze i kitarze, używany do akompaniowania przy recytacji poematów» ‹gr.› …   Słownik języka polskiego

  • formizm — m IV, D. u, Ms. formizmzmie, blm 1. szt. «odmiana ekspresjonizmu na gruncie polskim w latach 1917 1922, kierunek literacko artystyczny, pokrewny kubizmowi, głoszący m.in. prymat formy w dziele sztuki» 2. psych. «stanowisko zajmowane przez… …   Słownik języka polskiego

  • kaniuk — m III, DB. a, N. kaniukkiem; lm M. i ∆ zool. Kaniuk biały «Elanoides forficatus, ptak z rodziny sokołów, pokrewny kani, o biało czarnym upierzeniu; najpiękniejszy ptak drapieżny Ameryki» ‹ukr.› …   Słownik języka polskiego

  • kongenialny — kongenialnyni «pokrewny komuś geniuszem, talentem; taki sam pod względem psychicznym jak ktoś inny» ∆ Kongenialny przekład «przekład dorównujący pod każdym względem oryginałowi» ‹z łac.› …   Słownik języka polskiego

  • lepra — ż IV, CMs. lepraprze, blm med. «przewlekła choroba zakaźna wywoływana przez prątek pokrewny prątkowi gruźlicy; powoduje zniekształcenia skóry i śluzówki; trąd» ‹gr.› …   Słownik języka polskiego

  • obrazek — m III, D. obrazekzka, N. obrazekzkiem; lm M. obrazekzki 1. «mały obraz, najczęściej jako dekoracja ściany lub książki» Kolorowy obrazek. Książka z obrazkami. ◊ Ktoś piękny jak obrazek (jak z obrazka) «ktoś bardzo ładny, pełen uroku, wdzięku» 2.… …   Słownik języka polskiego

  • pokrewność — ż V, DCMs. pokrewnośćści, blm rzad. rzecz. od pokrewny Pokrewność charakterów, dążeń, zainteresowań …   Słownik języka polskiego